Лойиҳалар

Бугунги кунда Марказда фундаментал, амалий ва инноватсион тадқиқот лойиҳалари доирасида илмий изланишлар олиб борилмоқда:

Фундаментал тадқиқотлар

1. «Мовароуннаҳрда Қуръон ва тафсир илмлари тараққиёти, машҳур муфассирлар илмий меросининг Ўлка маънавий ҳаётида тутган ўрни».Амалий тадқиқотлар1. «Исломшунослик муаммоларини бирламчи манбалар ва аждодларимиз диний-маърифий меросини тизимли таҳлил қилиш асосида ёш авлодда соғлом эътиқодни шакллантириш».

2. «Диний мутаассибликнинг вайронкор моҳияти, маънавий қадриятларимизга таҳдиди ва ёшларда уларга қарши ғоявий иммунитетни мустаҳкамлашнинг амалий-татбиқий услублари».

3. «Глобаллашув шароитида диний соҳа ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва геосиёсий аҳамияти, ёшларда диний бағрикенглик маданиятини юксалтиришнинг йўллари ва воситалари».

4. «Ёшларнинг жамиятга ижтимоий мослашувини этносотсиологик тадқиқот асосида ўрганиш ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш».

5. «Глобаллашув шароитида замонавий тасаввуфий тариқатлар: таълимотлар, услублар, таҳлил ва хулосалар».

6. «Марказий Осиёда хаттотлик санъатининг ривожланиш тарихи, хаттотлик мактаблари».

7. «Дин психологиясини ўрганишнинг назарий методологик масалалари».

Инноватсион лойиҳалар

1. «Глобаллашув шароитида ёшлар маънавий камолотини юксалтиришда Ўрта Осиё мутафаккирлари илмий меросининг ахамияти номли электрон услубий қўлланмасини тайёрлаш».