Лойиҳалар

   ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚАРО ИСЛОМ АКАДЕМИЯСИ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ВА ИННОВАЦИОН ЛОЙИҲАЛАР МАРКАЗИ ТОМОНИДАН 2018-2020 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ РЎЙХАТИ

Амалий тадқиқотлар

  1. “Аҳли сунна эътиқод тамойилларига мос бўлган ақоид (илоҳиёт) матнларининг ўзаро қиёсий таҳлили ва замонавий мафкуравий аҳамияти”

2. “Ҳаким Термизийнинг “Наводир ал-усул” ва “Масоил” асарларининг танқидий матнини тайёрлаш ва сайланмасини нашр этиш”

3. “Глобаллашув жараёнида экстремизм ғоялари таъсирига тушиб қолган кишиларни ижтимоий реабилитация қилиш”